Pin lipo 7.4 1500 mah v 25c cho máy bay điều khiển v913

Còn hàng

220.000₫

Tổng quan

Pin lipo 7.4 v 25c 1500 mah cho máy bay điều khiển từ xa. Pin lipo 25c cho máy bay f49, v913, đĩa bay điều khiển từ xa.

Pin lipo 7.4 v 25c 1500 mah cho máy bay điều khiển từ xa.

Pin lipo 25c cho máy bay f49, v913, đĩa bay điều khiển từ xa.

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng