Pin Syma X8 Pro - X8SW battery

Còn hàng

270.000₫ 350.000₫

Tổng quan

Pin Syma X8 Pro - X8SW battery Thích hợp cho: Syma X8SW, X8SC Thời gian sạc đây:Khoảng 120 phút Thời bay bay: 5-10 phút Voltag: 7.4V Dung lượng: 2000mah

Pin Syma X8 Pro - X8SW battery

Thích hợp cho: Syma X8SW, X8SC
Thời gian sạc đây:Khoảng 120 phút
Thời bay bay: 5-10 phút
Voltag: 7.4V
Dung lượng: 2000mah

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng