Máy bay cánh bằng airplane a160 brusless 3d-6d

Còn hàng

1.950.000₫ 2.500.000₫
Máy bay cánh bằng a160 cessna.Động cơ brusless không chổi than bay xa và cao. Máy bay có thể kháng gió bay lượn như máy bay thật.
Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng