Cánh máy bay Propeller 6x4E 16cm

Còn hàng

15.000₫

Tổng quan

Cánh máy bay Propeller 6x4E 16cm Phụ kiện lắp ráp máy bay cánh bằng cánh máy bay Propeller 6x4E. Cánh lắp ráp máy bay cánh bằng F22 và Su27 Bộ phận linh kiện

Cánh máy bay Propeller 6x4E 16cm

Phụ kiện lắp ráp máy bay cánh bằng cánh máy bay Propeller 6x4E.

Cánh lắp ráp máy bay cánh bằng F22 và Su27

Bộ phận linh kiện cho máy bay điều khiển.

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng