Servo sg90 xanh

Còn hàng

45.000₫ 60.000₫

Tổng quan

Servo sg90 xanh vcho máy bay cánh bằng F22 và su27 Linh kiện cho cánh bằng Servo bẻ lái cho máy bay cánh bằng f22 và su 27 Phụ kiện ráp máy bay cánh bằng.

Servo sg90 xanh vcho máy bay cánh bằng F22 và su27

Linh kiện cho cánh bằng

Servo bẻ lái cho máy bay cánh bằng f22 và su 27

Phụ kiện ráp máy bay cánh bằng.

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng