Thép link servo

Còn hàng

10.000₫

Tổng quan

Bộ thép link cho servo cánh bằng. Link thép cho horn lái cánh. Linh kiện máy bay canh bằng thép link.

Bộ thép link cho servo cánh bằng.

Link thép cho horn lái cánh.

Linh kiện máy bay canh bằng thép link.

0902 500 053